Επιτροπές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου στις 16 Οκτωβρίου 2020, με εισήγηση της Αντιπρυτάνεως Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών αναπλ. Καθηγήτριας κ. Μαριάννα Ψύλλα, αποφασίζει τη συγκρότηση Επιτροπών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Συγκεκριμένα συγκροτεί 

• την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ και 

• την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility

στις οποίες προεδρεύει η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μαριάννα Ψύλλα και οι οποίες αποτελούνται από τα κάτωθι μέλη με τον εξής τρόπο: 

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ και Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility:

 • Δασκαλάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας   Διοίκησης
 • Ψυχάρης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Ανθοπούλου Θοεοδοσία, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
 • Γεωργοπούλου Παναγιώτα, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Αγγελίδου Αλίκη, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Χρυσοχόου Ξένια, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
 • Γαζή Αγγελική, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Μενγκ-Παπαντώνη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

 

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus + International Credit Mobility και Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus + :

 • Μουκίου Χρυσούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
 • Τσέλιος Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Λυμπεράτος Ανδρέας, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Καλτσώνης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
 • Λαμπροπούλου Ευσταθία, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Riboli Diana, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοσκινάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
 • Τσακαρέστου Παναγιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Παπαστάμου Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Διευκρινίζεται ότι τα Μέλη των Επιτροπών αποτελούν και Τμηματικούς Συντονιστές των Προγραμμάτων Erasmus+ αντίστοιχα.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences