Προκήρυξη για Κινητικότητα Επιμόρφωσης Erasmus+ 2016 - 2017

Στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η κινητικότητα στο εξωτερικό διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση στην Ευρώπη.  H συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 2 διαδοχικές ημέρες  έως 2 μήνες (χωρίς το χρόνο ταξιδίου).

Η μετακίνηση μπορεί να γίνει  (Οδηγός Προγράμματος Erasmus+):

 1. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση. Αν επιλέξετε Πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει, αφού έλθετε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση.
 2. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα οποία είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
 3. σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας..»]

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης, προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, η οποία υπολογίζεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής στη χώρα υποδοχής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και  τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας  και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ. Δείτε εδώ τα ποσά που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (είναι αναρτημένα και στο http://staffmobility.blogspot.gr/) .

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/ διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία.

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό μέσω της κινητικότητας για επιμόρφωση για την περίοδο από 1/10/2016 έως 30/9/2017 , θα πρέπει να υποβάλουν  στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης την σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016. 

Η επιλογή Ιδρύματος Προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα υποβληθεί σχετική εισήγηση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύγκλητο, η οποία θα αποφανθεί για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων  έχοντας υπόψη:

 1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
 2. Την Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματος μας με το ΙΚΥ (α.ε.2016-17)
 3. την από 24/10/2016 απόφαση της Επιτροπής Εrasmus+ σχετικά με την κινητικότητα προς επιμόρφωση και σε ό,τι δεν αναφέρεται νέα απόφαση ισχύουν προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής:

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

 • όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Διμερών Συμφωνιών Erasmus+
 • όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης
 • όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Καταρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος

β. Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα εξαιρούνται από τα ανωτέρω και διακινούνται με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους.

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση για το α.ε. 2016-17 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης

δ. Συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ απαιτούνται α) έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο (σε περίπτωση διοικητικού προσωπικού) ή τον Πρόεδρο του Τμήματος (σε περίπτωση διδακτικού προσωπικού) στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος και β) συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus+, (για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού), αφού προσκομισθεί το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και προσχέδιο κινητικότητας,.

ε. γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

ζ. Οι Γραμματείς των συνεδριάσεων των Επιτροπών όλων των Προγραμμάτων του Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανά διαχειριστικό έτος

η. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι μια (1) φορά κατ’ έτος και για μια (1) εβδομάδα. Εξαιρείται από αυτό και δίνεται δυνατότητα για περισσότερες της μιας μετακινήσεις και προτεραιότητα στους Προϊστάμενους της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, στους εργαζόμενους του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, δηλ. από 01/10/ έκαστου έτους έως 30/09/ του αμέσως επόμενου έτους.

θ. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

Προσοχή: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/ διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Επειδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση και δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μειωμένη σε όλα τα ΑΕΙ, μέρος του κονδυλίου της κινητικότητας για επιμόρφωση θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, με μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων στη δράση αυτή, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση) :

 1. Έγκριση του Τμήματος/Προϊσταμένου Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο επιμόρφωσης
 2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής.
 3. Σύμβαση  σε τρία αντίτυπα
 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης

Σημείωση: Η διαδικασία και όλα τα έντυπα διατίθενται και στο http://staffmobility.blogspot.gr/ 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης  τους τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό
 2. Παραστατικά εισιτηρίων (ως απόδειξη πραγματοποίησης της κινητικότητας): αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/ λεωφορείων, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa).
 3. Έκθεση επιμόρφωσης (θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος – διαφορετικά θα επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences