Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη (επιλέξιμα κράτη):

  1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

  2. Όσοι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα: 

    Η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να έχει επιλεγεί για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση Erasmus+ ΠΡΙΝ την ανακήρυξή της/του. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική Προκήρυξη είναι προγενέστερη από την ημερομηνία ανακήρυξης.
    Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της κινητικότητας έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακήρυξης (μεταβείτε στην ιστοσελίδα επεξηγήσεων).

  3. Οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση (zero grant) από κονδύλια της ΕΕ.
  4. Μπορείτε να μετακινηθείτε ως πρόσφατοι απόφοιτοι εφόσον έχετε καταθέσει την αίτηση στην Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη κατά το τελευταίο έτος των σπουδών σας. Όμως, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την Πρακτική σας Άσκηση έως ένα έτος μετά την αποφοίτησή σας.
    Δείτε επεξηγηματικό video στο YouTube σχετικά με την ημερομηνία αποφοίτησης ή μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας, για παραδείγματα ημερομηνιών ανακήρυξης και διάρκειας Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ και εδώ: Μετακινήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ 

Διαβάστε εδώ και την αντίστοιχη ιστοσελίδα από τον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος Erasmus+ (στα αγγλικά)

Επιλέξιμα κράτη για Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη είναι:

• Οι 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

• Χώρες του Προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ: Ανδόρα, Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία*, Ηνωμένο Βασίλειο*, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νήσοι Φερόε*, Νορβηγία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Τουρκία.

* Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της απόφασης 2013/755/ΕΕ* του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 (δείτε το άρθρο εδώ), για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση μεριμνά ώστε άτομα και οργανισμοί από ή προς Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ (να είναι επιλέξιμοι για το Erasmus+, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται τα εν λόγω ΥΧΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα και οι οργανισμοί από τις ΥΧΕ συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με το στάτους «Χώρας του Προγράμματος», θεωρώντας ως Χώρα του Προγράμματος το κράτος μέλος της Ε.Ε. με το οποίο συνδέονται. Δείτε εδώ τη λίστα ΥΧΕ.

*Η χρηματοδότηση στις χώρες της Περιφέρειας 14 (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φερόες Νήσοι) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων (που πληρούν τις προϋποθέσεις) να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

 

Νέες ευκαιρίες Γλωσσικής Εκμάθησης
OLS: EU Academy: OLS (Online Language Support)

H παλιά ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Linguistic Support αντικαταστάθηκε από νέα με την ονομασία EU Academy: Online Language Support (OLS) από την 1η Ιουλίου 2022.

Η υπηρεσία θα προσφέρει σταδιακά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών και στις 29 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου θα είναι διαθέσιμη μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο EU Academy: OLS (Online Language Support) και ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό. Ενθαρρύνονται θερμά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες γλωσσικής εκμάθησης που παρέχει η νέα πλατφόρμα OLS. [διαβάστε περισσότερα...]

Προϋποθέσεις - Κριτήρια Επιλογής

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ακαδημαϊκά
Κριτήρια επιλογής 2023
Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Μηνιαία ποσά επιχορήγησης Ακαδημαϊκό
Έτος 2023

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής/ η φοιτήτρια που μετακινείται για Πρακτική Άσκηση θεωρείται συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

Επικοινωνία με την Πρακτική Άσκηση Erasmus+

email:
placement.erasmus@panteion.gr 
με Ονοματεπώνυμο,
Αριθμό Μητρώου
(αναγράφεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα/πάσο)
και Τμήμα Σπουδών
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.