Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Όσο διαρκούν τα μέτρα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Skype (ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας) - attend the Facebook event

Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη (επιλέξιμα κράτη - πληροφορίες για το Brexit):

  1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

  2. Όσοι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα: 

    Η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να έχει επιλεγεί για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση Erasmus+ ΠΡΙΝ την ανακήρυξή της/του. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική Προκήρυξη είναι προγενέστερη από την ημερομηνία ανακήρυξης.
    Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της κινητικότητας έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακήρυξης (μεταβείτε στην ιστοσελίδα επεξηγήσεων).

  3. Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών (Συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).

  4. Μπορείτε να μετακινηθείτε ως απόφοιτοι εφόσον έχετε καταθέσει την αίτηση στην Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη κατά το τελευταίο έτος των σπουδών σας. Όμως, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την Πρακτική σας Άσκηση έως ένα έτος μετά την αποφοίτησή σας.
    Δείτε επεξηγηματικό video στο YouTube σχετικά με την ημερομηνία αποφοίτησης ή μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας, για παραδείγματα ημερομηνιών ανακήρυξης και διάρκειας Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ και εδώ: Μετακινήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ 

Διαβάστε εδώ και την αντίστοιχη ιστοσελίδα από τον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος Erasmus+ (στα αγγλικά)

 

Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση πριν την Αναχώρηση 
και μετά την Επιστροφή σας! OLS: Online Linguistic Support

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό για σπουδές, διότι μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στη κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Πριν την αναχώρηση σας για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υποβληθεί σε online τεστ αξιολόγησης γλώσσας καθώς και κατά την επιστροφής σας. Επίσης, μπορείτε κατά την διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης on line γλωσσικά μαθήματα

Περισσότερες Αναλυτικές Πληροφορίες εδώ

Προϋποθέσεις - Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής
για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Ακαδημαϊκά
Κριτήρια επιλογής 2019 - 2020
για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.