Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ :

  1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

  2. Όσοι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα: 

    Η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να έχει επιλεγεί για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση Erasmus+ ΠΡΙΝ την ανακήρυξή της/του. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική Προκήρυξη είναι προγενέστερη από την ημερομηνία ανακήρυξης.
    Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της κινητικότητας έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακήρυξης.

  3. Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών (Συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).

  4. Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Πρακτικής Άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ίδρυμα ανώτατης / τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ και εδώ: Μετακινήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ 

Διαβάστε εδώ και την αντίστοιχη ιστοσελίδα από τον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος Erasmus+ (στα αγγλικά)

 

Ανακοίνωση - Προκήρυξη Θέσεων Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου Erasmus+ 2019-2020

 

Διαδικτυακή Γλωσσική Αξιολόγηση πριν την Αναχώρηση 
και μετά την Επιστροφή σας! OLS: Online Linguistic Support

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό για σπουδές, διότι μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στη κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Πριν την αναχώρηση σας για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υποβληθεί σε online τεστ αξιολόγησης γλώσσας καθώς και κατά την επιστροφής σας. Επίσης, μπορείτε κατά την διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης on line γλωσσικά μαθήματα

Περισσότερες Αναλυτικές Πληροφορίες εδώ

Προϋποθέσεις - Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής 2017 - 2018
για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Ακαδημαϊκά
Κριτήρια επιλογής 2019 - 2020
για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020:

Οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση το ακαδ. έτος
2019-2020 δεν
λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 2018-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.