Προκήρυξη: Erasmus+ International Credit Mobility για Σπουδές ακ. έτος 2017-2018

Ανακοίνωση της Τελικής Κατάταξης των Υποψηφίων 

 Σας ενημερώνουμε ότι για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί
για μετακίνηση στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου
θα υπάρξει συμπληρωματική ανακοίνωση.

 

Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές για το ακ. έτος 2017 – 2018 για τα προγράμματα: 
Erasmus+ International Credit Mobility 2017 – 2019 και 
Erasmus+ International Credit Mobility 2016 – 2017 
(υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας)  

Κατάθεση Δικαιολογητικών έως 4 Σεπτεμβρίου 2017

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να υλοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος για κάθε χώρα-εταίρο. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό για σπουδές, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες, καθώς ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12 μήνες, έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7 μήνες.

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από το πρόγραμμα, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ και περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες, που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (βλ. Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων). Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες για το επίπεδο σπουδών του μετακινούμενου σε κάθε Ίδρυμα –εταίρο. Σημειώνεται ότι η κινητικότητα για σπουδές μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μετά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με το κάθε Ίδρυμα-εταίρο. Η συγκεκριμένη πληροφορία διατίθεται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε αλλαγή που θα προκύπτει.  

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, βρίσκεται αναρτημένη εκτός από την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χώρο ανακοινώσεων του Τμήματος και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο).

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:

 1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (MS Word) (PDF), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε Τμήμα και η Επιτροπή Erasmus+ International Credit Mobility. 

 2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά στο Μοριοδότηση εξερχομένων για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης)
  α) Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),
  β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα,
  γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για σεμινάρια κλπ,
  δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus+ International Credit Mobility.

 3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

 4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

 5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

 6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον κατάλογο επιλεγέντων.

Bοήθημα: Αντιστοιχία πτυχίων ξένων γλωσσών με επίπεδο γλωσσομάθειας

H πρωτότυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, Λ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα), έως και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 ή κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης  έως και 04/09/2017 και ώρες 10:00–13:00 καθημερινά.

 

Θέσεις Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 από τα προγράμματα 
Erasmus+ International Credit Mobility 2017 – 2019
και τα υπόλοιπα του προγράμματος 
Erasmus+ International Credit Mobility 2016 – 2017

Εξερχόμενη κινητικότητα (από τις υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος 2016-2017) 

 

Εξερχόμενη Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (από το πρόγραμμα 2017-2019) 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των όρων του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2017-2019, όπως αυτοί μας δόθηκαν από την Ε.Ε., επιλέξιμοι για μετακίνηση για σπουδές στην Αργεντινή, στη Χιλή, στο Μεξικό, στην Κίνα, στο Ιράν, στον Λίβανο και στον Μαυρίκιο είναι μόνο φοιτητές του 3ου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την από 24 Ιουλίου 2017 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των υποψηφίων για κινητικότητα για σπουδές σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα ή και Σχολές που υπέβαλαν τη σχετική πρόταση συνεργασίας με το/τα Πανεπιστήμιο/α-εταίρους και επομένως τα γνωστικά τους αντικείμενα είναι πλέον συναφή με αυτά των Ιδρυμάτων-εταίρων.

Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών!

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται
ή
ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νέο Κτήριο, ισόγειο) έως και την

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017
και ώρες
10:00-13:00 καθημερινά.

 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Λ.  Συγγρού 136,
17671, Καλλιθέα, Ελλάδα

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences