Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκήρυξης για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2021-2022

Αποτελέσματα επιλεγέντων φοιτητών/τριών για μετακίνηση για Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με απόφαση της Πρυτάνεως και Ιδρυματικά Υπεύθυνης για το Πρόγραμμα Erasmus+, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο συνημμένος πίνακας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα, την Επιτροπή Erasmus+ και τα ακαδημαϊκά Τμήματα. 

2. Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια (ακαδημαϊκά του Τμήματός τους ή γλωσσικά), δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την κινητικότητά τους εάν δεν καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο δικαιολογητικό, εντός της ορισθείσας από το Τμήμα ΔΣΕΕ προθεσμία.

Εντός των προσεχών ημερών, οι επιλεγέντες φοιτητές θα λάβετε κοινοποιημένο το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλουμε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής σας, με το οποίο θα τους ανακοινώνουμε το όνομά σας (nomination e-mail). Eκείνοι, με τη σειρά τους, θα σας στείλουν το ενημερωτικό υλικό. 

Προκειμένου να πληροφορηθείτε περαιτέρω για τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε για τη μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (erasmus.panteion.gr). Για το λόγο αυτό, δεν θα απευθύνεται καμία ερώτηση στο Τμήμα μας αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε ως επιλεγέντες φοιτητές μέχρι την πραγματοποίηση της ενημέρωσης αυτής.

Σημείωση 1η: Όποιος από εσάς επιθυμεί να μετακινηθεί διαφορετικό διάστημα από αυτό που σημειώνεται, θα πρέπει να μας αποστείλει mail μέχρι την Κυριακή 18 Απριλίου 2021. Σημειώνετε ότι για τους φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια γλώσσας του Πανεπιστημίου Υποδοχής τους, συστήνεται να μετακινηθούν εαρινό εξάμηνο, προκειμένου να έχουν το χρόνο να μας καταθέσουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2021-2022