2020 Call Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) for Training

Προκήρυξη κινητικότητας Επιμόρφωσης ICM Erasmus+
σε χώρες Εταίρους του Προγράμματος

Πρόγραμμα ICM 2020 και διαθέσιμη υπόλοιπη επιχορήγηση
Προγραμμάτων ICM 2018 και 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility  (ICM) προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε χώρες εταίρους του Προγράμματος με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες -Bilateral Agreements- (στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+ είναι διαθέσιμος ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού) ICM Panteion partnerships. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Στις αρχές του έτους 2020 ενέκυψε η πανδημία COVID-19 και όλα τα Ιδρύματα-εταίροι, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Μονάδων (στην περίπτωσή μας του ΙΚΥ) υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της υποβολής πρότασης του Προγράμματος ICM Erasmus+ 2020 ανακοινώθηκαν και μας κοινοποιήθηκαν από την Ε.Ε. και το ΙΚΥ στις 12-10-2020. Για το έτος 2021 με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προβλέπεται να υποβληθούν νέες προτάσεις και νέες επιχορηγήσεις από την Ε.Ε., δεδομένου ότι όλα τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αντιμετώπισαν προβλήματα στην απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων των προηγουμένων ετών και έχουν μεγάλα αδιάθετα υπόλοιπα λόγω της πανδημίας. Είναι σαφές ότι οι έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν σε σχέση με τις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών αλλά και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων εμπόδισαν την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος, η οποία στηρίζεται στην «κινητικότητα». Επομένως, για το Πρόγραμμα του 2020 δεν προβήκαμε σε Προκήρυξη, αφού ακόμη και τα προηγούμενα Προγράμματα 2018 και 2019, Πρόγραμμα 2018 (με παράταση 3ετές), αλλά κυρίως και Πρόγραμμα 2019 (με παράταση 3ετές), (οι κινητικότητες για επιμόρφωση υλοποιούνται κατά μέγιστο ποσοστό κατά το εαρινό εξάμηνο του επόμενου έτους), είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και τα διαθέσιμα κονδύλια δεν είχαν απορροφηθεί. Στη συνέχεια με το νέο ακαδημαϊκό έτος και αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+ φορείς (Ε.Ε., ΙΚΥ, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια) οργάνωσαν σε νέες βάσεις τη λειτουργία του Προγράμματος Erasmus+ και το κυριότερο αφού η Ε.Ε. έδωσε παράταση σε όλα τα προγράμματα και μάλιστα με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης της κινητικότητας («εικονική» κινητικότητα, δηλαδή από απόσταση, μεικτή κινητικότητα δηλαδή συνδυασμός δια ζώσης και από απόσταση) και επιπλέον αφού δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την διαχείριση των προγραμμάτων εν μέσω πανδημίας, προβαίνουμε σε ανοικτή προκήρυξη για το πρόγραμμα 2020 και αδιάθετη υπόλοιπη επιχορήγηση των προγραμμάτων 2018 και 2019, προκειμένου να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Δηλαδή, παράλληλα με την προκήρυξη του Προγράμματος 2020, παραμένουν ενεργές όλες οι προκηρύξεις που αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα 2018 και 2019, τα οποία έχουν παραταθεί και έχουν ακόμη αδιάθετες επιχορηγήσεις.

Η μετακίνηση μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Erasmus+:

1. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση,

2. σε επιλέξιμους φορείς για τους οποίους υπάρχει μνεία στην πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την υποβολή του προς έγκριση σχεδίου μετά την Προκήρυξη της Ε.Ε. [γενικά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, επιλέξιμοι φορείς είναι γενικά «κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.», αρκεί να έχουν συμπεριληφθεί στην υποβληθείσα από το Ίδρυμα πρόταση].

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για χρονική διάρκεια, όπως αυτή καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΚΥ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κινητικότητας για διδασκαλία και από απόσταση, είτε παραμένοντας στην έδρα του Πανεπιστημίου αποστολής είτε μεταβαίνοντας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και υλοποιώντας από απόσταση το πρόγραμμα ή ακόμα και με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, σύμφωνα με τους όρους που θα έχουν συμφωνηθεί με το Ίδρυμα-εταίρο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο μετακινούμενος να πραγματοποιήσει τμήμα της χρονικής διάρκειας της κινητικότητας στην ημεδαπή και το υπόλοιπο τμήμα στην αλλοδαπή. Οι οικονομικοί όροι της κινητικότητας με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία αναλύονται κατωτέρω.

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, όπως αυτή καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα.

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και έχει ήδη υπολογιστεί και καθοριστεί από το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. Τα ποσά που ισχύουν για τα Προγράμματα 2018, 2019 και 2020 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+) ανακατεύθυνση στον πίνακα, αλλά για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συνιστάται η επικοινωνία με το Τμήμα ΔΣΕΕ μέσω τηλεφωνικής ενημέρωσης, αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με καθορισμένο ραντεβού δια ζώσης.

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιθείσας κινητικότητας κάθε επιμορφούμενου (από απόσταση επιμόρφωση, δια ζώσης επιμόρφωση, συνδυασμός των δύο τύπων επιμόρφωσης). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση επιμόρφωση, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση τους όρους του Προγράμματος και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης.

Για όλα τα Προγράμματα (2018, 2019 και 2020), οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποίηση κινητικότητας θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Επιμόρφωσης.

Η αίτηση μετακίνησης για Επιμόρφωση Erasmus+ ICM (εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο MS Word) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη για όλα τα Προγράμματα θα παραμείνει ανοικτή έως την ολική απορρόφηση των διαθεσίμων κονδυλίων και σε κάθε περίπτωση έως ένα εύλογο χρονικό όριο πριν τη λήξη του κάθε Προγράμματος. Δεκτή και η ηλεκτρονική αποστολή «σκαναρισμένου» αντίγραφου υπογεγραμμένης αίτησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Για το Πρόγραμμα 2018 που λήγει 31-7-2021 οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό είναι η 31η/7/2021.

Για το Πρόγραμμα 2019 που λήγει 31-7-2022 οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό είναι η 31η/7/2022.

Για το Πρόγραμμα 2020 που λήγει 31-7-2023 οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό είναι η 31η/7/2023.

Για όλα τα Προγράμματα, προτεραιότητα για μετακίνηση έχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές των συμφωνιών, οι οποίοι, όμως, θα πρέπει σε εύλογο χρόνο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (προσκόμιση «invitation letter»), έτσι ώστε το Τμήμα ΔΣΕΕ να γνωρίζει εγκαίρως τις διαθέσιμες ή μη διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας και να έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει επιτυχώς την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η ακριβής χρονική περίοδος μετακίνησης είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει μετά την υποβολή της αίτησης, για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. ανωτέρας βίας, πανδημίας, υγείας, υπαιτιότητα του φορέα υποδοχής κ.λπ), αλλά σε κάθε περίπτωση η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που ορίζει το Πρόγραμμα.

 

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας, (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. αριθμός συμμετοχών στο πρόγραμμα, συναφές αντικείμενο εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας κλπ. όπως αυτά ορίσθηκαν προγενέστερα από την Επιτροπή Erasmus+ και ισχύουν έως σήμερα) και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων, ο οποίος θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος, με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 

  1. τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+ για το Πρόγραμμα ICM,
  2. τις Συμβάσεις Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για τα Προγράμματα 2018, 2019 και 2020 και 
  3. το γενικό πλαίσιο των αποφάσεων που έχει ληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Erasmus+ ICM κατά την προηγούμενη περίοδο του προγράμματος και το οποίο ισχύει και για τα Προγράμματα 2018, 2019 και 2020 έως τη λήξη τους. Σε ό,τι δεν αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό, ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής ICM. Συγκεκριμένα:

 Με βάση την εγκριθείσα χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρονική διάρκεια κινητικότητας για επιμόρφωση και το ύψος της επιχορήγησης θα ακολουθήσουν τους όρους του Προγράμματος.

 Τα κριτήρια επιλογής-προτεραιότητας των υποψηφίων για κινητικότητα επιμόρφωσης έχουν ως  κατωτέρω:

 

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

  • όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Διμερών Συμφωνιών Erasmus+ ICM
  • όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης
  • όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

 

Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διδάσκοντες κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για όσες ημέρες ανά κινητικότητα προβλέπεται από το Πρόγραμμα. Για επιπλέον κινητικότητες για τους διδάσκοντες θα ληφθεί υπόψη i) ο αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα κατά προτεραιότητα εφόσον έχουν προβεί σε ενέργειες για σύναψη νέων συμβολαίων συνεργασίας με κάποιο Πανεπιστήμιο). Δηλαδή, θα πρέπει πριν την κινητικότητα να έχουν έλθει σε επαφή και «πρώτη» συμφωνία με το Ίδρυμα του εξωτερικού και να υπολείπεται η επεξεργασία των όρων της τελικής συμφωνίας και η επικύρωσή της σε επόμενη υποβολή πρότασης-σχεδίου προς την Ε.Ε. και ii) ο βαθμός εμπλοκής τους στην υλοποίηση του Προγράμματος ICM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση διδασκόντων που είναι δυνατόν να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που χορηγείται στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια αλλά, κυρίως, την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα ICM Erasmus+.

 

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ στην ημερίδα του ΙΚΥ στις 22-10-2018.

β. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται τα μέλη του διοικητικού προσωπικού κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για όσες ημέρες ανά κινητικότητα προβλέπεται από το Πρόγραμμα. Τα μέλη του διοικητικού (αλλά και του διδακτικού προσωπικού) δικαιούνται επιπλέον της μιας κινητικότητες ανά διαχειριστικό έτος, εφόσον το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κονδύλια και με τη σύμφωνη γνώμη της ανάλογης προϊσταμένης αρχής. Επιπλέον, οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα ΔΣΕΕ που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, τα μέλη των Επιτροπών Erasmus+ και οι Γραμματείς των συνεδριάσεων των Επιτροπών όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ ανά διαχειριστικό έτος και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός μας, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με το ανάλογο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η κινητικότητα (συνήθως από 1/07 εκάστου έτους έως 30/06 του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους).

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μέσω όλων των Προγραμμάτων 2018, 2019 και 2020 συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή πίνακας των υποψηφίων προς μετακίνηση με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια επιλογής. Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτές επικοινωνούνται από το Τμήμα ΔΣΕΕ) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

δ. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

ε. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

 

Για τους διδάσκοντες και τα μέλη του διοικητικού προσωπικού αποτελεί κριτήριο επιλογής για κινητικότητα συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ ICM απαιτούνται α) έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο (σε περίπτωση διοικητικού προσωπικού) ή τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος/ Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει ο Πρόεδρος/ Πρύτανη ανάλογα με τον μετακινούμενο (σε περίπτωση διδακτικού προσωπικού). Στην περίπτωση μετακίνησης Προέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής απαιτείται άδεια από τον Κοσμήτορα ή τον/την Πρύτανη/ι αντίστοιχα και β) συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus+ ICM, (για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού), αφού προσκομισθεί το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και προσχέδιο κινητικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που αποδίδεται στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι, ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για κινητικότητες διδασκαλίας/επιμόρφωσης, είναι δυνατή η μεταφορά  κονδυλίων μεταξύ των δράσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους του ίδιου του Προγράμματος για την βέλτιστη υλοποίησή του.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν ως πρώτη δόση την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (70% ή 80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση, ανάλογα με το Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η κινητικότητα):

i.   Άδεια Απουσίας από το διοικητικό/ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος.

ii.  Σύμβαση συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο επιμόρφωσης ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

v. Ασφάλειες (υγείας: ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την χώρα υποδοχής)

vi. Visa

 

Πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+) και προσεχώς θα αναρτηθούν και όποιες αλλαγές έχουν προβλεφθεί λόγω πανδημίας (π.χ. blended mobility).

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 30% ή 20% της υποτροφίας, οι μετακινηθέντες θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

i. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης (οι ημέρες κατά τις οποίες ο μετακινούμενος βρισκόταν στο Ίδρυμα υποδοχής για επιμόρφωση, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) στο εξωτερικό.

ii.  Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων, τυχόν φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].

iii. Έκθεση (report) του επιμορφωθέντος (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences