8. Παράταση Σπουδών

Εφόσον η μετακίνησή σας πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο κι έχει διάρκεια ενός εξαμήνου, έχετε τη δυνατότητα να παρατείνετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο ακόμη.

Για την παράταση αυτή θα πρέπει:

  1. Να υποβάλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αίτησή σας για παράταση στο ΔΣΕΕ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης που έχετε δηλώσει στη Σύμβαση Επιχορήγησης. Το ΔΣΕΕ θα σας ενημερώσει αν είναι δυνατή η χρηματοδότησή σας από το Erasmus+ για τη χρονική περίοδο της παράτασης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, μπορείτε να προβείτε στην επιλογή παράτασης σπουδών χωρίς υποτροφία.

  2. Να ζητήσετε την έγκριση του Ακαδημαϊκού Συντονιστή σας για την αιτούμενη παράταση. Θα πρέπει να προωθήσετε στο ΔΣΕΕ την έγκριση αυτή.

  3. Να ζητήσετε την έγκριση του Πανεπιστημίου υποδοχής για την αιτούμενη παράταση. Θα πρέπει να διερευνήσετε τη διαδικασία την οποία απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής και να την ακολουθήσετε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προωθήσετε στο ΔΣΕΕ την έγκριση του Πανεπιστημίου υποδοχής

  4. Να μας αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα τις ημερομηνίες του εαρινού εξαμήνου.

  5. Να συμπληρώσετε το έντυπο «ECTS – European Credit Transfer System / Learning Agreement» με τα στοιχεία του εξαμήνου για το οποίο αιτείστε την παράταση και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 1-8.

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.