Ενημερωτική Ημερίδα: Σπουδές και Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ 27 Νοεμβρίου 2019

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε ενημερωτική Ημερίδα την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στην αίθουσα τελετών "Αριστοτέλης". Δείτε εδώ φωτογραφίες της εκδήλωσης (ανακατεύθυνση στο Flickr).

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ για κινητικότητα σε:

  1. Πανεπιστήμια της Ευρώπης* για Σπουδές 
  2. Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης για Σπουδές
  3. Χώρες εντός και εκτός Ευρώπης για Πρακτική Άσκηση

Δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και την αναζήτηση φορέα για Πρακτική Άσκηση.

Στην Ημερίδα μοιράστηκαν την εμπειρία τους φοιτητές και φοιτήτριες που πραγματοποίησαν κινητικότητα Erasmus+ για Σπουδές στην Ευρώπη. Έδωσαν πρακτικές πληροφορίες και μετέδωσαν στους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους τον αμείωτο ενθουσιασμό τους!

* Σημείωση: οι επιλέξιμες χώρες στο Πρόγραμμα Erasmus+ χωρίζονται σε δύο ομάδες:

  1. Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Χώρες του Προγράμματος που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. (Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία).

  2. Χώρες Εταίροι (Partner Countries), οι οποίες μπορούν να λάβουν μέρος σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο του Erasmus+, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες χώρες στον επίσημο ιστότοπο της Ε.Ε.

 

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences