Πρακτική Άσκηση Ψυχολόγου στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών

Στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών υπάρχει δυνατότητα για την Πρακτική Άσκηση ενός Ψυχολόγου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών για περισσότερες πληροφορίες.

Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Ambassade de Grèce - Bureau d' éducation-Bruxelles

Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences