Συμβούλιο της Ευρώπης: Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης θέσεις πρακτικής άσκησης με πληρωμή και χωρίς πληρωμή (δύο κατηγορίες). 

Οι μετακινήσεις στις θέσεις που αφορούν φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους ΔΕΝ είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences