Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ στην Ευρώπη 2019-2020

Πίνακας Κατάταξης Προπτυχιακών 2019 - 2020

Πίνακας Κατάταξης Μεταπτυχιακών 2019 - 2020

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τα ακαδημαϊκά κριτήρια του Τμήματός σας ή τα γλωσσικά κριτήρια που απαιτούνται από τον φορέα της Πρακτικής Άσκησης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κινητικότητά σας παρά μόνο όταν καταθέσετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πριν από τη μετακίνησή σας μαζί με όλα τα έγγραφα αναχώρησης (Έγκριση της Γραμματείας του Τμήματός σας ή/και Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας).

2. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσατε το Γράμμα Αποδοχής εντός της προθεσμίας της Προκήρυξης που έληξε στις 12 Απριλίου 2019, έχετε χαμηλή προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τη θέση σας στον παρόντα κατάλογο μοριοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι η κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί:

α) εφόσον κατατεθεί γράμμα αποδοχής από τον φορέα και

β) ανάλογα με την διαθεσιμότητα των κονδυλίων, αφού θα έχουν υλοποιηθεί οι κινητικότητες των φοιτητών/-τριών που κατέθεσαν εμπρόθεσμα γράμμα αποδοχής.

3. Τα έγγραφα αναχώρησης είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν ολοκληρωμένα 2 μήνες πριν από την αναχώρησή σας. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό, να παραβρεθείτε στην Συνάντηση Εξερχομένων την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 στην αίθουσα 209, ανεξάρτητα από την κατάταξή σας στον παρόντα κατάλογο.

 

 

 

 

 

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences