Έντυπα Επιλεγέντων 2018 - 2020 International Credit Mobility -Outgoing

 για εξερχόμενους φοιτητές:

  1. «Αίτηση συμμετοχής» (MS Word)

  2. «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές» (Σύμβαση) (Ms Word)

  3. Learning Agreement for Studies (before Mobility) (Ms Word)

  4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (MS Word)

  5. Supervisor's Report (Ms Word) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή)
 Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και:

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences