Έντυπα Επιλεγέντων 2018 - 2020 International Credit Mobility -Outgoing

 για εξερχόμενους φοιτητές:

  1. «Αίτηση συμμετοχής» (MS Word)

  2. «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές» (Σύμβαση) (Ms Word)

  3. Learning Agreement for Studies (before Mobility) (Ms Word)

  4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (MS Word)

  5. Supervisor's Report (Ms Word) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή)
 Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και:

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences