4. Διαδικασία & Έγγραφα ΜΕΤΑ την Επιστροφή σας από Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Έντυπο «Supervisor’s Report»

Προθεσμία Κατάθεσης: Ένα μήνα μετά την Επστροφή

Πριν την αναχώρησή σας από το εξωτερικό, οφείλετε να παραδώσετε το έντυπο αυτό στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, προκειμένου να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί. Με την επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο οφείλετε να το καταθέσετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο ΔΣΕΕ. Στο έντυπο, εκτός των άλλων, πρέπει να αναγράφονται ακριβώς οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης γιατί βάσει αυτών υπολογίζεται η ακριβής περίοδος παραμονής στο εξωτερικό και γίνεται η τελική χρηματική εκκαθάριση. Αν το Πανεπιστήμιο υποδοχής εκδίδει δικό του αντίστοιχο έγγραφο, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό μόνο σε περίπτωση που αναγράφει τις ημερομηνίες της πραγματικής παραμονής σας σε αυτό και όχι απλά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες για τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο Ίδρυμα υποδοχής.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (“Transcript of Records”)

Προθεσμία Κατάθεσης: Δύο μήνες μετά την Επστροφή 

Θα χρειαστεί να αναζητήσετε το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σας από το αρμόδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου υποδοχής πριν αναχωρήσετε. Εφόσον είναι ολοκληρωμένο, θα το παραλάβετε και θα το καταθέσετε στο ΔΣΕΕ κατά την επιστροφή σας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο για να το παραλάβετε κατά την αναχώρησή σας, θα πρέπει:

  1. να ενημερωθείτε για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα σας αποσταλεί. Αν αυτό υπερβαίνει τον ένα μήνα

  2. από την αναχώρησή σας, θα πρέπει να ζητήσετε και να προμηθευτείτε ημιεπίσημη (δηλαδή επικυρωμένη από το Ίδρυμα υποδοχής) κατάσταση βαθμολογίας ή μεμονωμένα πιστοποιητικά ανά μάθημα πριν την αναχώρησή σας, προκειμένου να μπορέσετε να διενεργήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μετά την επιστροφή σας.

  3. να επιβεβαιώσετε ότι το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας συνοδεύεται από πιστοποιητικό αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας του Ιδρύματος Υποδοχής στο δεκαδικό σύστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιστοίχιση της βαθμολογίας κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων στα οποία εξετασθήκατε επιτυχώς μετά την επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

  4. να επιβεβαιώσετε ότι το αρμόδιο Τμήμα έχει τη σωστή ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Για λόγους παρακολούθησης και συντομίας, σας προτείνουμε να δώσετε την προσωπική διεύθυνσή σας και όχι του Παντείου Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του Πανεπιστημίου υποδοχής επιβάλλουν την αποστολή του πιστοποιητικού βαθμολογίας απ’ ευθείας στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε την παραλαβή του επικοινωνώντας με το ΔΣΕΕ.

  5. να επιβεβαιώσετε ότι έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Πανεπιστημίου υποδοχής για την παραγωγή και αποστολή του πιστοποιητικού, έτσι ώστε να μπορέσετε εσείς να έρθετε σε επαφή μαζί τους για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα.

Στην εξαιρετική περίπτωση που δεν εξεταστήκατε επιτυχώς σε κανένα από τα μαθήματα τα οποία δηλώσατε και παρακολουθήσατε στο Ίδρυμα Υποδοχής, παρόλ’ αυτά οφείλετε να προσκομίσετε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πιστοποιητικό προσέλευσης στις εξετάσεις. Η μη προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού αποτελεί, αυτοδίκαια, λόγο ακύρωσης της συμφωνίας και επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού της υποτροφίας. Μόνες εξαιρέσεις οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες κρίνονται και επιβεβαιώνονται από το συλλογικό όργανο του Ακαδημαϊκού Τμήματος προέλευσής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλετε να ενημερώνετε το ΔΣΕΕ τη στιγμή της εμφάνισης του κωλύματος προκειμένου να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες κατά περίπτωση.

 

Οι μετακινούμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να μας καταθέσετε μία βεβαίωση (είτε από το γραφείο Erasmus είτε από τον επιβλέποντα) στην οποία να αναφέρεται τί ακριβώς πραγματοποιήσατε κατά την παραμονή σας, το οποίο να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Πανεπιστημίου.

«Έκθεση σπουδών»

Έκθεση του συμμετέχοντα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως εξής: Οι συμμετέχοντες, μετά την επιστροφή τους, λαμβάνουν αυτομάτως  e-mail από τη διεύθυνση ‘This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.’,  με τίτλο "Αίτημα συμπλήρωσης έκθεσης από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Erasmus / Erasmus participant report request " με έναν σύνδεσμο που τους οδηγεί στην έκθεση, η οποία έχει την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Συμπληρώνετε και υποβάλετε (submit) ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά!) την έκθεση.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences