6. Επαναληπτική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς από το Ακαδημαϊκό Τμήμα προέλευσής σας, έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που σας επιτρέπει το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων για τα οποία δε λάβατε προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις του Ιδρύματος υποδοχής του εξωτερικού (αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου).

Ο συνολικός αριθμός των δηλωμένων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων που αντιστοιχήθηκαν, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.

Η συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται στο αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Τμήμα ή απευθείας στη Μηχανογραφική Υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας μετά από σχετική ανακοίνωση ή προφορική ενημέρωση που παρέχεται από την Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι. Για τη διαδικασία της δωρεάν χορήγησης των αντίστοιχων συγγραμμάτων θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας και στο Τμήμα Δημοσιευμάτων.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences