7. Παράταση Σπουδών

Εφόσον η μετακίνησή σας πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο κι έχει διάρκεια ενός εξαμήνου, έχετε τη δυνατότητα να παρατείνετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο ακόμη.

Για την παράταση αυτή θα πρέπει:

  1. Να υποβάλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αίτησή σας για παράταση στο ΔΣΕΕ. Το ΔΣΕΕ θα σας ενημερώσει αν είναι δυνατή η χρηματοδότησή σας από το Erasmus+ για τη χρονική περίοδο της παράτασης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, μπορείτε να προβείτε στην επιλογή παράτασης σπουδών χωρίς υποτροφία.

  2. Να ζητήσετε την έγκριση του Ακαδημαϊκού Συντονιστή σας για την αιτούμενη παράταση. Θα πρέπει να προωθήσετε στο ΔΣΕΕ την έγκριση αυτή.

  3. Να ζητήσετε την έγκριση του Πανεπιστημίου υποδοχής για την αιτούμενη παράταση. Θα πρέπει να διερευνήσετε τη διαδικασία την οποία απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής και να την ακολουθήσετε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προωθήσετε στο ΔΣΕΕ την έγκριση του Πανεπιστημίου υποδοχής

  4. Να μας αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα τις ημερομηνίες του εαρινού εξαμήνου.

  5. Να συμπληρώσετε το έντυπο «ECTS – European Credit Transfer System / Learning Agreement» με τα στοιχεία του εξαμήνου για το οποίο αιτείστε την παράταση και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 1-8.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences