Έντυπα Επιλεγέντων 2017 - 2019 International Credit Mobility - Outgoing

 

  1. «Αίτηση συμμετοχής» (MS Word)

  2. «Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Φοιτητών για Σπουδές» (Ms Word)

  3. Learning Agreement for Studies before the Mobility (Ms Word)

  4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (MS Word)

  5. Supervisor's Report (Ms Word) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή)
 Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και:

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences