Έντυπα Επιλεγέντων 2017 - 2019 International Credit Mobility - Outgoing

 

  1. «Αίτηση συμμετοχής» (MS Word)

  2. «Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Φοιτητών για Σπουδές» (Ms Word)

  3. Learning Agreement for Studies before the Mobility (Ms Word)

  4. Φόρμα Ατομικών Στοιχείων (MS Word)

  5. Supervisor's Report (Ms Word) [Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και κατατίθεται μετά την επιστροφή του φοιτητή)
 Απαραίτητα είναι, εκτός των ανωτέρω εντύπων, και:

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences