Γράμμα Αποδοχής από Φορέα Πρακτικής Άσκησης - Letter of Acceptance

Για να πραγματοποιηθεί μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από φορέα υποδοχής (Receiving Organisation/Enterprise) με αντικείμενο σχετικό με τον Τομέα Σπουδών σας.

Το Γραφείου Erasmus+ του Παντείου Πανεπιστημίου σας εφοδιάζει με ένα υπόδειγμα γράμματος αποδοχής, ώστε να το στείλετε στον φορέα, με τον οποίο έχετε ξεκινήσει επικοινωνία και είναι θετικοί προς την υποψηφιότητά σας. Δείτε εδώ μερικές συμβουλές επικοινωνίας με τους φορείς Πρακτικής Άσκησης.

Κατεβάστε εδώ τη φόρμα του Letter of Acceptance για το ακαδ. έτος 2022-2023 σε αρχείο MS Word

Πως συμπληρώνω το Γράμμα Αποδοχής (πριν το στείλω στον φορέα μου) ;

 1. Κατεβάζετε στον υπολογιστή σας το αρχείο MS Word (εδώ κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας)
  Βήμα 1ο: κλικ στο menu "File/Αρχείο" επιλέγετε "Download/Λήψη" (Βήμα 2ο)


  Το αρχείο κατεβαίνει στον υπολογιστή σας, συνήθως στον φάκελο "λήψεις" ή "downloads". Το ανοίγετε στο αντίστοιχο πρόγραμμα και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, όπως περιγράφεται παρακάτω (2-4).
  Το ίδιο αρχείο (το MS Word που μόλις συμπληρώσατε) στέλνετε στον φορέα σας για να το συμπληρώσουν κι εκείνοι με τα στοιχεία τους. Το υπογράφουν - σφραγίζουν και σας το στέλνουν.
  Αμέσως μόλις το λάβετε το προωθείτε στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.Φ.) που αναγράφεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο). 

 2. Στο πεδίο This is to certify that συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

 3. Από κάτω, στο πεδίο student of είναι ήδη συμπληρωμένο: Panteion University of Social & Political Sciences.

 4. Από κάτω, στο πεδίο Department of συμπληρώνετε το Τμήμα Σπουδών σας στα αγγλικά, όπως ακριβώς αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Μπορείτε να εξηγήσετε στον φορέα σας πως το Γράμμα Αποδοχής είναι προαπαιτούμενο (required) για την αίτησή σας στο Πρόγραμμα Erasmus+. Συμπληρώσατε τα στοιχεία σας στο αρχείο MS Word για να τους διευκολύνετε. Τα υπόλοιπα πεδία ("κόκκινες περιοχές" - δείτε το σχετικό υπόδειγμα/βοήθημα) τα συμπληρώνει ο φορέα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο working language: συνεννοείστε με τον φορέα σας για τη/τις γλώσσα εργασίας, η οποία θα αναγράφεται στο Letter of Acceptance. Σύμφωνα με τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής σας θα μοριοδοτηθείτε για το ανώτερο πτυχίο ξένης γλώσσας που θα καταθέσετε με την αίτησή σας στην αντίστοιχη Προκήρυξη. Η πιστοποίηση ξένης/-νων γλώσσας/-νων αποδεικνύεται με επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένου φορέα (αρκεί η αποστολή απλού αντιγράφου σε αρχείο PDF).

Παράδειγμα: σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής απαιτεί ως γλώσσα εργασίας τα αγγλικά θα μοριοδοτηθείτε για το ανώτερο πτυχίο αγγλικών που θα καταθέσετε με την αίτησή σας. Στην Προκήρυξη αναφέρεται ο τρόπος μοριοδότησης της γλωσσομάθειας αναλυτικά. 

Οι υπεύθυνοι του φορέα σας, συμπληρώνουν τα πεδία ("κόκκινες" περιοχές στο υπόδειγμα) που τους αφορούν, όπως όνομα και άλλα στοιχεία του οργανισμού υποδοχής/εταιρείας, σύντομη περιγραφή της Πρακτικής Άσκησης και στη συνέχεια το υπογράφουν και το σφραγίζουν

Διαβάστε εδώ αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του Γράμματος Αποδοχής

Σας στέλνουν το Letter of Acceptance για να το καταθέσετε με την Αίτησή σας στην Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Σας προτείνουμε, εφόσον έχετε αποφασίσει να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, να ξεκινήσετε εγκαίρως την αναζήτηση του φορέα υποδοχής, έτσι ώστε να είστε όσο το δυνατόν καταλληλότερα προετοιμασμένοι κατά τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων της Προκήρυξης. 

Συμβουλευτείτε το γραφείο μας και δείτε την ιστοσελίδα μας Placement Offers.

Επίσης, το αντίγραφο του Γράμματος Αποδοχής θα πρέπει να προσκομίσετε στη Συνέντευξη με τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο (Μέλος ΔΕΠ υπεύθυνο για το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο) ώστε να υποστηρίξετε την υποψηφιότητά σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η συνέντευξη μοριοδοτείται σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που συμπεριλαμβάνεται στην Προκήρυξη. Ο πίνακας των Συνεντεύξεων αναρτάται στoν δικτυακό τόπο του Τμήματος.  

Η παρουσία σας στη Συνέντευξη με τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο είναι υποχρεωτική για την επιλογή σας στο Πρόγραμμα.


Σημειώσεις:

 • Οι περισσότεροι φορείς διενεργούν μια συνέντευξη μέσω Skype (ή άλλου μέσου επικοινωνίας) για να συνομιλήσουν με τον υποψήφιο / την υποψήφια για να διαπιστώσουν, μεταξύ άλλων, και τις γλωσσικές τους ικανότητες (επίπεδο γλώσσας εργασίας). 

 • Εάν ο φορέας σας διαθέτει ήδη μία έτοιμη φόρμα Letter of Acceptance, είναι αποδεκτή, εφόσον περιέχει τα στοιχεία που ζητάμε.


Ακαδημαϊκά Κριτήρια για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη
 

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες, υποχρεούνται πρωτίστως να ελέγξουν ότι πληρούν τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια του Τμήματός τους κατά τη στιγμή της μετακίνησής τους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι εφικτή η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Δηλαδή, εάν τη χρονική στιγμή που θα κάνετε την αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ΔΕΝ πληρείτε τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα Σπουδών σας, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στην Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη. Όμως, θα πρέπει να φροντίσετε, όταν πρόκειται να μετακινηθείτε να προσκομίσετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός σας πως εγκρίνεται η μετακίνησή σας (πληρείτε δηλαδή τα ακαδημαϊκά κριτήρια).

Σημείωση: Η Βεβαίωση  αυτή μπορεί να χρειαστεί κάποιες ημέρες να εκδοθεί από το Τμήμα Σπουδών σας. Φροντίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σας εγκαίρως, ώστε να τα καταθέσετε εντός της προθεσμίας της Προκήρυξης.

Σε κάθε επικοινωνία με το γραφείο μας στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το Τμήμα Σπουδών σας, καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή που αναγράφεται στην Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (πάσο).

Επιστροφή στην ιστοσελίδα: "Πώς επιλέγω φορέα υποδοχής για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη;"

 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mails: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement@panteion.gr

erasmus-iro@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences